Gaya APA

Kamus istilah internet. (1999). [Yogyakarta]: Yogyakarta.Andi Offset.

Gaya Chicago

Kamus istilah internet. ed. pertama. [Yogyakarta]: Yogyakarta.Andi Offset, 1999. Referensi.

Gaya MLA

Kamus istilah internet. ed. pertama. [Yogyakarta]: Yogyakarta.Andi Offset, 1999. Referensi.

Gaya Turabian

Kamus istilah internet. [Yogyakarta]: Yogyakarta.Andi Offset, 1999. Referensi.